Варто знати

З чого починати облік?

Близкість цілей
 
У більшості випадків головне – це час і близькість цілей.
Невеликі підприємства, зазвичай, не практикують та і не мають можливостей будувати стратегічні плани, а головне їх дотримуватись. Тому, все, що не може бути впроваджене у осяжній перспективі, поки не зник перший запал, а саме у перші місяць-два – приречене на провал. Тому будь-який, навіть грандіозний проект треба поділити на етапи таким чином, щоб кожен з них був у рамках осяжних термінів, мав практичну реалізацію, та чіткі критерії успішності. Крім того, потрібен план-графік і чітке розподілення відповідальності за кожен крок, бо інакше процес буде вічним і ніхто не нестиме відповідальність за змарновані ресурси.
 
Аналіз
 
Першим етапом, як у будь-якій справі, треба подумати. Подумати над тим, що саме ви можете швидко почати обліковувати, як окремі функції, щоб це стало частиною майбутньої системи обліку і не створило занадто ресурсоємних проблем у одночасній підтримці нової та старої системи управління. Необхідно визначити, що в ваших теперішніх процесах є надлишковим, або ресурсозатратним і спробувати позбутись, чи принаймні зменшити ці недоліки. Для цього треба визначити, що в процесі є ключовими точками контролю, як зробити процес транспарентним і обмеженим лише функцією, а не особливостями людини, що цей процес веде.
 
Звіряння з компасом
 
На етапі впровадження, поза межами суто технічної реалізації, треба не втратити зв’язок між цілями і реалізацією. Одна з головних причин беззмістовного, або неуспішного впровадження – це делегування, або невиконання наглядової функції з замовника проекту, а саме власника чи директора, на нижчі рівні(якщо проект почався на нижчому рівні і піднявся на верх, то це майже завжди мертвонароджений проект).
Бо цілі власника проекту, навіть, якщо вони формалізовані і озвучені всім учасникам проекту не можуть бути повноцінно усвідомлені іншими. В першу чергу, з огляду на інший кут зору і невідповідність функції. Бо кожна функція дивиться на проект лише зі свого боку, що є природнім.
 
Контроль
 
На етапі застосування, кожна ланка і кожна окрема функція у компанії повинна розуміти і забезпечувати виконання своєї ролі у системі, де майже все взаємопов’язано. Тому, якщо не буде контролю за виконанням і дотриманням процедур, то в якийсь момент ваш облік буде, якщо не зруйнованим, то суттєво обмежено у можливості бути основою для прийняття якісних рішень. Відповідно, це повинно спонукати вас, не лише систематизувати обертання даних, але і систематизувати роботу з навчання персоналу і контролю дотримання обліковій політиці процедур обліку.
 
Головні бенефіціари
 
Одного разу ставши на шлях систематизації обліку ви будете змушені систематизувати більшість аспектів своєї діяльності. Для когось це буде передумовою для розвитку, а хтось зійде з нього і повернеться у мутну воду з хистким грунтом, що не може бути добрим фундаментом для росту. Тому, цей процес повинен триматися на розумінні і волі вищого керівництва компанії і його не можна віддавати на відкуп бухгалтеру/менеджеру ІТ чи будь-якій іншій функції, який не притаманні стратегічні рішення.